Tokyo Records Presents

Rockon Social Club

Secret Party

  • Zepp Osaka Bayside
  • Zepp Osaka Bayside
  • Zepp Nagoya
  • Zepp Sapporo
  • Zepp Haneda (TOKYO)
  • Zepp Haneda (TOKYO)
  • 東京・東京ガーデンシアター
  • Zepp Namba
  • 河口湖ステラシアター
  • 河口湖ステラシアター